Fredagen den 26 augusti 2016
Östen har namnsdag

Sök:

Länskarta

Hela Sverige

Klicka på ett län för att se nyheter därifrån.

Runmarö 6 augusti 1997

Nya bidrag till skärgården

LightHouse redogjorde häromdagen för hur landstinget och Nordiska ministerrådet fördelade sina skärgårdsbidrag för 1996. Nu har det kommit nya siffror för första halvåret 1997. Skärgårdsfonden för året är på 6 miljoner kronor. Hittills har följande bidrag delats ut:

1) Fejan, avslutande etapp av det nya skärgårdscentrumet, Skärgårdsstiftelsen: 2.050.00:-

2) Förprojektering, Norrby ett pedagogiskt kretsloppscentrum: 122.000:-

3) Verksamhetsbidrag till SIKO: 351.500:-

4) Projekt Skärgårdskraft etapp två: 2.841.500:-

5) Renovering av sopmajor: 6.787:-

6) Om- och tillbyggnad av skärgårdsmuseet i Stavsnäs: 50.000:-

7) Renovering av Södra Ljusterös Byggn. förenings lokal, Granliden: 41.950:-

8) Utbildning av skärgårdshandlare: 33.125:-

9) Naturvårdskonferens med tema skärgård, Norrtälje naturvårdsfond: 13.100:-

10) Ombyggnad av vänthus på Norra Tynningö ångbåtsbrygga: 6.000:-

11) Utö geologiprojekt, företagarföreningen Utö, Utö Turistbyrå och Utö hembygdsförening: 90.000:-

12) Marknadsföring av fiske och fiskeprodukter på Skansen, Stockholms läns fiskareförbund och Länets vattenbrukare: 48.000:-

13) Kulturkryssning Finn & Vinn, Saltsjö-Mälarens Båtförbund: 17.000:-

14) Reduktion av kursavgift för utbildning av skärgårdsguider, SIS: 90.000:-

15) Utveckling av nya verksamheter på Adelsö, Framtidsgruppen på Adelsö: 70.450:-

Enligt landstingets rapport skulle detta bli 5.676.412:-. Men en kontrollräkning på LightHouse miniräknare slutar på 5.831.412:- Dessutom finns den stora posten på drygt 2 miljoner för Fejans iordningställande med även på förra årets redovisning. Därför torde det finnas 2.218.588 kronor kvar att söka. Släng er på pennor och ansökningspapper!

Nordiska Ministerrådet har för 1997 2.000.000:- att fördela till olika skärgårdsprojekt. Hittills har man delat ut följande:

a) Marknadsföring av besöksnäringen, Die Schären, Nordiska Ministerrådet: 216.000:-

b) Utveckling av SeeSea-card, Nordiska Ministerrådet: 100.800:-

c) Skärgårdsmässan 97 i Stockholm, Nordiska Ministerrådet: 72.000:-

d) Marknadsföring av livsmedel från skärgården, Nordiska Ministerrådet: 64.800:-

e) Tekniskt stöd för Interreg II, Nordiska Ministerrådet: 209.000:-

f) Seminarium för skärgårdskvinnor 1997, Ålands Högskola: 6.500:-

g) Hantverksmönstring 1997, Nordiska Ministerrådet: 75.000:-

Detta blir tillsammans 744.100:-. Återstår alltså att dela ut 1.255.900:-. En stilla fundering bara: är det inte väldigt mycket bidrag som man har beviljat sig själv?

Annonser

236   Producent: Nordlindh & Ullman AB