Logotype

Lördagen den 25 oktober 2014
Inga och Ingalill har namnsdag

Sök:

Länskarta

Hela Sverige

Klicka på ett län för att se nyheter därifrån.

Runmarö 16 oktober 2009 Göran Stenstrand

Minröjningsfartyg i grundstötningsincident

Minröjningsfartyget HMS Arholma. Foto: Håkan Nyström/FBB

Häromdagen vid 8-tiden på kvällen gick minröjningsfartyget HMS Arholma på grund i Gränsösund i St. Annas skärgård. Fartyget navigerade inomskärs på väg söderut för att delta i en internationell övning med start i Tyskland.

Under kvällen rådde hårt väder och i den trånga passagen gjorde man ett fel i navigation och manöver. Trots försök att häva detta slutade det hela med att fartyget med låg fart gick på grund med aktern först.

Besättningen vidtog omedelbara efter grundstötningen åtgärder för att kontrollera vilka skador som uppstått samt begränsa dessa.
- Ingen personal har kommit till skada och vi har inte fått någon vatteninträngning i fartyget, berättar örlogskapten Anders Bäckström som är fartygschef på HMS Arholma. Kustbevakningen har dessutom sagt sig vara nöjda med hur vi agerat för att undvika skador på miljön i sammanhanget.

Kustbevakningen undersöker
Kustbevakningen har fått förundersökningsansvaret för incidenten från polisen och har funnits på plats med enheten KBV 305 sedan sena kvällen för att utreda incidenten och undersöka HMS Arholma. Fartygets egna dykare genomförde under natten dykningar för att inspektera de skador som uppstått på skrovet samt framdrivningsmaskineriet. Det oljeutsläpp som konstaterats i samband med olyckan beskrivs som mycket litet.

HMS Arholma kommer nu att i ett första steg bogseras till Oxelösund varifrån hon sedan kommer att bogseras till antingen Muskö eller Karlskrona för att påbörja reparationsarbeten så snart som möjligt i syfte att snarast kunna återvända till aktiv tjänst.

Händelsen kommer, förutom den utredning som leds av Kustbevakningen, att analyseras av Försvarsmakten i syfte att fastställa vilka, om några, åtgärder som behöver vidtas för att undvika liknande incidenter i framtiden.

Källa: Marinen
Skriv utTipsaKommentera(0 kommentarer)

Öar och kust

2014-10-24

> Underrättelseoperationen avslutad

> Döda örnar hittade i kalkbrott

> Sommarturismen het i Höga Kusten och länet 

> Tillåtet att fortsätta klippa gräset inom strandskyddsområde

> Varning för höga vattenflöden

> Ytterligare utvidgning av strandskyddet

> Fiskare anmäld  sköljer löjrom i container

> Kustbevakningen drar tillbaka varsel

2014-10-22

> Samrådsyttrande över förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd.

> Senaste nytt från SIKO

> Betänkandet Bredband för Sverige in i framtiden.

> Skärgårdsbor vill ha fler kollektiva båtlinjer

> Regeringen ser över glesbygdsstöd till butiker

> Hundraårig ål flyttar till museum

> Fiskeprofiler föreläser i Umeå

> Underrättelseoperationen i Stockholms skärgård

2014-10-20

> Gräsöfonden delar ut Kulturmarkspris

> Försvarsmakten konstaterar trolig undervattensverksamhet

> Möt stiftelsens tillsynsman Anders Aronsson

> FÖRELÄSNING: Landstigning av trupper

Annonser

623   Producent: Nordlindh & Ullman AB