Fredagen den 28 augusti 2015
Gurli och Leila har namnsdag

Sök:

Länskarta

Östergötlands län

Klicka på ett län för att se nyheter därifrån.

Loggbok: Borgen, Orust 26 augusti 2015 Anetté Larm Johansson
I går godkände EU-kommissionens det svenska havs- och fiskeriprogrammet för perioden 2014-2020.

Missjö 26 augusti 2015 Bengt Almkvist

Utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030

Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun och Västerviks kommun har tillsammans med Region Östergötland har tagit fram ett förslag till gemensamt utvecklingsprogram. Man inbjuder nu alla intresserade i skärgårdsområdet att lämna synpunkter på förslaget. Flera informationsmöten ordnas också närmaste tiden.

Syftet med programmet är att ge en samlad bild av områdets förutsättningar och framtida utmaningar som ska ligga till grund för kommunernas och regionens framtida planering och insatser i kust och skärgårdsområdet. 

Det gemensamma utvecklingsprogrammet fokuserar på de fysiska förutsättningarna och är ett första steg i en längre process. Fram till den 15 september kan synpunkter lämnas på programmet.

Därefter kommer programmet att behandlas i kommunerna och region för att slutligen antas i respektive fullmäktige under våren 2016.

Källa: Region Östergötland

Skriv utTipsaKommentera(0 kommentarer)

Annonser

398   Producent: Nordlindh & Ullman AB